Inne usługi

Jako usługę dodatkową, oferujemy transport kolejowy w imporcie z Chin. Obsługujemy zarówno całe kontenerowy, jak i drobnicę. Nasi agenci w Chinach organizują odbiór towaru od Państwa dostawców. Następnie dokonują odpraw celnych w exporcie. Organizują procedury exportowo- dokumentacyjne oraz organizują kolejowy do Polski. Sprawną obsługę celną i importową w Polsce zapewniamy we własnym zakresie.