BLOG

INCOTERMS 2010

Przedstawiam wyjaśnienie INCOTERMS 2010 z praktycznym komentarzem dotyczącym importu.

EXW (ex works, ex warehouse)– sprzedający odpowiedzialny jest jedynie za wyprodukowanie towaru, spakowanie i wystawienie w magazynie do odbioru przez kupującego (lub jego agenta spedycyjnego/ firmę transportową), przesyłka ewentualnie może być odprawiona w eksporcie przez sprzedającego. Pozostałe koszty są po stronie kupującego. Dotyczy zarówno transportu morskiego, jak i lotniczego.

Biznesmen, Pola, Transportu, Dostawy


2. FCA ( FREE CARRIER) – sprzedający jest odpowiedzialny za dostarczenie towaru do magazynu/ terminala przewoźnika wskazanego przez odbiorcę. Sprzedający odpowiada również za odprawę celną w exporcie. Pozostałe koszty są po stronie kupującego. Dotyczy zarówno transportu morskiego, jak i lotniczego.

Edificios de logística de almacén ilustración vectorial. Foto de archivo - 72689953

3. FOB (FREE ON BOARD) – sprzedający jest odpowiedzialny za poniesienie wszystkich kosztów do momentu załadunku na statek (a w zasadzie przejścia przez burtę statku). Wyboru przewoźnika morskiego dokonuje kupujący. Dotyczy wyłącznie transportu morskiego. Koszt frachtu morskiego i pozostałe koszty są w gestii kupującego.

Ports with cargo ships and containers work with crane.

4. CPT, CFR (CARRIAGE PAID TO; COST AND FREIGHT) – sprzedający odpowiedzialny jest za poniesienie wszystkich kosztów do docelowego portu lotniczego lub morskiego. Wszystkie koszty importowe po stronie kupującego.

CPT – dotyczy transportu lotniczego, CFR – dotyczy transportu morskiego I tu mała uwaga- przy przesyłkach drobnicowych morskich bardzo ważne jest by przy warunkach CFR sprawdzić dokładnie opłaty portowe w destynacji, ponieważ na ogół są one wielokrotnie wyższe od kosztów frachtu morskiego.

CIF, CIP – odpowiadają warunkom CFR i CPT z dodatkowym ubezpieczeniem opłaconym przez sprzedającego, CIF dotyczy transportu morskiego, CIP – lotniczego.

5. DAP; DDP (DELIVERED AT PLACE; DELIVERED DUTY PAID)
Są to formuły stosowane zarówno w transporcie lotniczym, jak i morskim. W formule DAP sprzedający zobowiązany jest do opłacenia kosztów transportu do drzwi/ magazynu kupującego za wyjątkiem odprawy celnej w imporcie oraz należności celno- podatkowych. W formule DDP sprzedający jest odpowiedzialny również za odprawę celną w imporcie oraz opłatę cła importowego.

Rozładunek izometryczny koncepcji Darmowych Wektorów

Dostawa DAP/DDP

Dodaj komentarz